Steunpunt Huiselijk Geweld

STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD – Zeer uitgebreide reeks folders, brochures, jaarverslagen en andere publicaties voor Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Studio 2 MAAL EE heeft de eer gehad om voor zowel SHG West-Brabant als voor SHG Midden-Brabant te werken. Het steunpunt is inmiddels opgenomen in de overkoepelende organisatie Veilig Thuis

Uitbouwen van de bestaande huisstijl

2 MAAL EE | Steunpunt Huiselijk Geweld | folderreeks
Algemene huisstijl voor Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant

Beide organisaties werkten met dezelfde huisstijl. De basis van deze huisstijl was ooit landelijk bepaald en bestond uit de kleuren groen en grijs, en diverse balkjes. SHG Brabant had deze landelijke stijl gepersonaliseerd door het toevoegen van silhouetten en een spraakwolkje met de slogan ‘nu is het genoeg’.

Studio 2 MAAL EE heeft dit concept verder uitgewerkt. Zo werd de reeks silhouetten uitgebreid naar meerdere doelgroepen zodat op iedere publicaties andere silhouetten gebruikt konden worden. Daarnaast werd er een uitgebreide reeks illustraties gemaakt voor in de publicaties.

Onderscheid tussen de verschillende organisaties

2 MAAL EE | Steunpunt Huiselijk Geweld | folderreeks
Roze voor Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant

Het was nodig om onderscheid te kunnen maken tussen gezamenlijke publicaties voor heel Brabant, publicaties i.s.m. bureau Jeugdzorg, publicaties voor uitsluitend West-Brabant en voor uitsluitend Midden-Brabant. Dus werd voor SHG West-Brabant de steunkleur oranje toegevoegd aan de huisstijl. SHG Midden-Brabant kreeg de steunkleur roze. En voor algemene publicaties werden de oorspronkelijke kleuren zonder extra steunkleur gebruikt. Voor publicaties i.s.m. een andere partij word steeds gezocht naar een goede samenvoeging van de huisstijlen van de deelnemende partijen.

Diverse doelgroepen

2 MAAL EE | Steunpunt Huiselijk Geweld | folderreeks
Oranje voor Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant

Om de verschillende doelgroepen goed te kunnen bedienen zijn er ook publicaties gemaakt in het Pools, Turks en Arabisch. Daarnaast zijn er publicaties gemaakt speciaal voor jonge meiden, jonge ouders, ouderen. En ook voor professionals in de zorg en professionals  in het onderwijs. Iedere doelgroep vraagt om een eigen aanpak. Zo worden professionals zakelijker benaderd en hebben de publicaties voor ouderen een ander lettertype dat beter leesbaar is. Voor jongeren is er een ‘trendy’ stijl gehanteerd.

Selectie van werk voor de steunpunten

Hoewel er veel foto’s op deze pagina staan, is dit slechts een selectie van het werk dat gemaakt is voor Steunpunt Huiselijk Geweld. Maar er zijn ook kranten gemaakt, jaarverslagen, posters, advertenties, enz.

2 MAAL EE background image