BURO

Visie op ontwerpen

Een goed ontwerp begint met een sterk en creatief concept

Aan de hand van dit concept kan een passend ontwerp gemaakt worden dat vertelt wie u bent en wat u onderscheidt van de massa.

Kwaliteit boven kwantiteit

2 MAAL EE stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de ontwerpen. We zijn pas tevreden als zowel u als wijzelf er beiden blij van worden.

Het ontwerp staat in dienst van de boodschap

Een ontwerp kan serieus of zakelijk zij of juist kunstzinnig, creatief, uitbundig en speels. Belangrijk is dat de communicatieve boodschap helder is en overkomt bij de doelgroep.

Samen komen we verder

Het beste werk ontstaat uit een samenspel met de opdrachtgever.

2 MAAL EE background image